Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2013

asie

floppy disk coffee table (via ak47.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viageek4life geek4life
asie
4631 0a72 420
Times have changed
Reposted fromckisback ckisback viaataliaboo ataliaboo
asie
Nie zauwazyl(e/a)s, ze zapisanie czegos na kartce pomaga to uporzadkowac w glowie. :)
asie
6904 2782 420
yeah!
Reposted fromhrabiapawel hrabiapawel viascorpix scorpix
asie
agentmlovestacos:
I think I found the outfit I’ll wear to Comic-Con this year.
Reposted fromhairinmy hairinmy viascorpix scorpix
asie

May 24 2013

1060 be81 420

May 03 2013

asie
Play fullscreen
Famicom + Dubstep = !?!?!?!?
Reposted byataliaboo ataliaboo

May 02 2013

asie
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię
— Maria Peszek
asie
Chodzi właśnie o to, żeby mieć jakiś pomysł na spędzenie życia; na te najbliższe przeklęte pięć minut. Nie o inteligencję, nie o wyobraźnię, ale o pomysł. To nie moja wina, że świat skapitulował przed tandetą.
— Hłasko, 'Brudne czyny'
asie
8390 91c0 420

April 30 2013

asie
Reposted fromQuarante-deux Quarante-deux viageek4life geek4life
asie
0256 656f 420
Reposted fromverdantforce verdantforce viageek4life geek4life
asie
Doesn't work on 4'33".
asie
7408 c7fc 420

siljamarsyla:

by pump

see the whole walkthrough here

(via eulerstalker)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viamonimich monimich
asie
Reposted bymonimichhappykokeshifancy-clapsSaper300KurkaWyluzujkrimson
asie

April 29 2013

asie
5328 7869 420
amazing
Reposted fromgrajki grajki viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
asie
Tak bardzo boję się samotności.
— najbardziej
asie
Dla miłości nie jest ważne, aby ludzie do siebie pasowali, ale by byli razem szczęśliwi.
— Brigitte Bardot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapastelina pastelina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl